lista mailingowa

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w twojej szkole - zapisz się na naszą listę mailingową.

witamy na stronie naszej szkoły
Jesteś tu: » Strona główna » Biblioteka

NASZE MOTTO

 

„Biblioteka jest wielka poprzez swą gościnność, a nie przez swe rozmiary"


Rabindranath Tagote


 

 NASZA BIBLIOTEKA SZKOLNA

Biblioteka szkolna, jako integralna część szkoły, uczestniczy w procesie dydaktycznym, rozwija działalność kulturalną i wychowawczą, służy zdobywaniu i poszerzeniu wiadomości przewidzianych programami nauczania.

Nasi uczniowie mają teraz możliwość samodzielnego pozyskiwania potrzebnych informacji nie tylko z tradycyjnych źródeł wiedzy - encyklopedii, słowników, leksykonów czy atlasów, ale także ze stron internetowych.

Dzięki nowoczesnej pracowni multimedialnej wszyscy użytkownicy mogą skorzystać z Internetu, słowników i encyklopedii multimedialnych oraz programów do nauki języków obcych. Jest to wielki walor szczególnie dla tych uczniów, którzy nie mają dostępu do komputera i Internetu poza szkołą. Dzięki centrum multimedialnemu biblioteka szkolna zaspakaja potrzeby edukacyjne uczniów, dostarczając im informacji i pomysłów oraz rozwija wyobraźnię i kreatywność, tak niezbędne we współczesnym społeczeństwie.

 


KSIĘGOZBIÓR BIBLIOTEKI

Księgozbiór biblioteki liczy 2968 woluminy. Zbiory biblioteczne to głównie lietratura piękna ( w tym lektury szkolne), literatura populanonaukowa , fantastyka i publicystyka.

Księgozbiór podręczny zawiera : encyklopedie, słowniki, poradniki i leksykony.


CZASOPISMA

Biblioteka w Szkole

Wychowawca

Głos nauczycielski


ZBIORY AUDIOWIZUALNE

Kasety magnetofonowe

Kasety video


MULTIMEDIA

Słowniki

Encyklopedie

Filmoteka Szkolna


GODZINY PRACY BIBLIOTEKI

Poniedziałek - 9:00-15:00
Wtorek - 8:00-15:00
Środa - 8:00-14:00
Czwartek - 7:30-12:30
Piątek - 7:30-13:30


ZAPRASZAM WSZYSTKICH CZYTELNIKÓW

p. Marzena Sukiennik - nauczyciel bibliotekarz

 

 

 

VADEMEKUM CZYTELNIKA

- plik do pobrania

 

 

 

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W GIMNAZJUM

IM. PROF. STEFANA PIEŃKOWSKIEGO W PIĄTKU


1. Czytelnikami biblioteki są uczniowie klas I-III, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice
2. Książki wypożyczane są bezpłatnie
3. Książki wolno wypożyczać jedynie na swoje nazwisko
4. Wypożyczeń dokonuje się na podstawie karty czytelnika
5. Jednorazowo można wypożyczyć 2-3 książki
6. Okres wypożyczeń książki z działu lektur i beletrystyki nie może przekraczać trzech tygodni
7. Książki naukowe i popularnonaukowe wypożycza się tylko na miejscu do kącika czytelniczego
8. Czytelnicy zobowiązani są do przestrzegania ustalonych terminów wypożyczeń
9. Uczniowie wypożyczający książki winni pozostawić w szatni wierzchnie okrycia , zaś torby szkolne przed salą biblioteczną
10. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych musi odkupić taka samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej cenie pozycji zagubionej (zniszczonej)
11. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem
12. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego
13.W przypadku zmiany miejsca szkoły lub pracy czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.
14. W bibliotece panuje spokój i cisza oraz miła przyjazna atmosferaREGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH
BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

1. Komputery w czytelni są przeznaczone do celów edukacyjnych. Nie powinno się ich wykorzystywać do prowadzenia prywatnej korespondencji (e-mail) ,instalowania gg lub do gier i zabaw i innych
2. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Nie wolno instalować innych programów i dokonywać zmian w już istniejących
3. Wykorzystywane WŁASNE NOŚNIKI należy zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi celem ich sprawdzenia
4. Zabrania się wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców
5. Przestrzegaj zasady „dobrego smaku"- pamiętaj, że pozostawione przez Ciebie tapety, obrazy, adresy etc. Mogą razić innych-Twoich  kolegów, nauczycieli
6. W celu korzystania z programów dźwiękowych należy używać słuchawek
7. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi
8. Korzystający z komputera odpowiada materialnie za wyrządzone zniszczenia
9. Dla komfortu wszystkich użytkowników w czytelni należy zachować ciszę
10. Przy stanowisku mogą znajdować się dwie osoby
11. 15 minut to maksymalny czas korzystania ze stanowiska komputerowego. Duża liczba oczekujących może spowodować ograniczenie czasu


W PRZYPADKU STWIERDZENIA NARUSZANIA REGULAMINU BIBLIOTEKARZ MA PRAWO PRZERWAĆ
SESJE UŻYTKOWNIKA

 

Internet

Biblioteka szkolna posiada 4 stanowiska komputerowe oraz jedno urządzenie wielofunkcyjne. Uczniowie korzystają z Internetu, przygotowane materiały mogą drukować na dostępnym sprzęcie.

Urządzenia znajdujące się w naszej bibliotece od 2006 roku, zostały pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki czemu nasza biblioteka stała się Multimedialnym Centrum Informacji, a młodzież ma nieograniczone możliwości rozwijania swoich zainteresowań.


KANON LEKTUR DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ

„SŁOWA NA CZASIE" DKOS-5002-11/08

 

KLASA I

LEKTURY PODSTAWOWE:

1. H. Sienkiewicz -„Quo vadis"
2. J.R.R. Tolkien - „Hobbit, czyli tam i z powrotem"
3. W. Szekspir -„Romeo i Julia"
4. Molier- "Skąpiec"
5. A. de Saint Exupery-„Mały Książę"
6. P. Juchniewicz - „Wujek Karol"
7. M. Musierowicz-„Imieniny"

LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE:

1. E. Hemingway- „Stary człowiek i morze"
2. K. Dickens - „Opowieść wigilijna"
3. H. Sienkiewicz - „Krzyżacy"

 

KLASA II

LEKTURY PODSTAWOWE:

1. E. Hemingway - „Stary człowiek i morze"
2. H. Sienkiewicz - „Latarnik"
3. A. Mickiewicz - „Dziady cz. II"
4. A. Fredro - „Zemsta"
5. B. Prus - „Kamizelka"
6. A.Honan Doyle - utwór detektywistyczny np.„Sześć popiersi Napoleona"
7. M. Musierowicz - „Tygrys i Róża"

LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE:

1. A. Czechow - opowiadanie „Śmierć urzędnika"
2. N.H. Kleinbaum - „Stowarzyszenie umarłych poetów"


KLASA III

LEKTURY PODSTAWOWE:

1. I. Fink - wybrane opowiadanie
2. K. Lanckorońska -„Wspomnienia wojenne"
3. G. Orwell - „Folwark zwierzęcy"
4. R. Kapuściński - „Cesarz"
5. J. Salinger - „Buszujący w zbożu"
6. S. Lem - wybrane opowiadanie z „Dzienników Gwiazdowych"
7. A. Kamiński - „Kamienie na szaniec"
8. M. Musierowicz - „Żaba"

LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE:

1. A. Fiedler - „Dywizjon 303"
2. J. Bedier - „Dzieje Tristana i Izoldy"

 

 

 

GIMNAZJALISTO !!! CO TO JEST CYBERPRZEMOC ?

 

Cyberprzemoc - przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych ( najczęściej przemoc rówieśnicza z użyciem telefonów komórkowych i i Internetu).

 

Formy cyberprzemocy:

* Wyzywanie, straszenie, obrażanie w Sieci i przez telefon komórkowy
* Wysyłanie wulgarnych słów
* Grożenie komuś w Sieci i przez telefon komórkowy
* Rejestrowanie niechcianych zdjęć lub filmów telefonem komórkowym
* Publikowanie ośmieszających zdjęć i filmów w Internecie
* Rozsyłanie ośmieszających materiałów przy użyciu telefonu
* Włamania na blog lub konto pocztowe
* Podszywanie się w Sieci pod inną osobę i działanie na jej niekorzyść

 

Co robić żeby nie zostać ofiarą cyberprzemocy ?

* Dbać o prywatność swoich danych osobowych
* Zapewniać swoim profilom w Sieci status prywatny
* Chronić swoje hasła i loginy
* Nie zamieszczać w Sieci swoich zdjęć i filmów
* Nie wymieniać się z kolegami telefonami komórkowymi

 

Jak korzystać z Internetu i telefonu żeby nie krzywdzić innych ?

* Traktować innych z szacunkiem (nie wyzywać, nie obrażać, nie straszyć itp.)
* Nie zamieszczać z Internecie materiałów (filmów, zdjęć, tekstów), które mogą kogoś skrzywdzić
* Zawsze pytać o zgodę, jeżeli chcemy komuś zrobić zdjęcie lub nakręcić film z jego udziałem
* Nie rozsyłać za pomocą telefonu komórkowego zdjęć, filmów oraz tekstów, które mogą sprawić komuś przykrość


Co robić, będąc świadkiem cyberprzemocy ?

* Nie przesyłać dalej krzywdzących materiałów, które otrzymujemy w Sieci
* Zawsze pomagać kolegom i koleżankom, którzy padli ofiarą cyberprzemocy
* Informować o krzywdzie kolegi lub koleżanki kogoś dorosłego - nauczyciela, rodziców
* Polecić ofierze cyberprzemocy kontakt z Helpline.org.pl lub skontaktować się osobiście

 

Co robić będąc ofiarą cyberprzemocy ?

* Nie odpowiadać na zaczepki w Sieci
* Domagać się skasowania filmów i zdjęć nagranych wbrew naszej woli
* Natychmiast szukać pomocy u kogoś dorosłego
* Zachowywać dowody przemocy
* Interweniować u dostawców usług internetowych
* Szukać pomocy w Helpline.org.pl


Gdzie szukać pomocy:

www.helpline.org.pl

www.dzieckowsieci.pl

www.sieciaki.pl

tel. 0800100100 (połączenie bezpłatne)Jak możesz zarejestrować dowody cyberprzemocy ?

Telefon komórkowy

Nie kasuj wiadomości. Zapisuj wszystkie zarówno tekstowe, jak i nagrane na pocztę głosową w pamięci telefonu.

Komunikatory

Niektóre serwisy pozwalają na zapisywanie rozmów. Możesz również np. skopiować rozmowę, wkleić do dokumentu Word (lub innego edytora tekstu), zapisać i wydrukować.

Strony serwisów społecznościowych, WWW

Aby zachować kopię materiału, który widzisz na ekranie, wciśnij jednocześnie klawisze Control i Print Screen, a następnie wykonaj operację „Wklej" w do-kumencie Word.

Czat

Podobnie jak w przypadku stron www, jeśli chcesz zachować kopię materiału, który widzisz na ekranie, wciśnij klawisze Control i Print Screen, a następnie wykonaj operację „Wklej" w dokumencie Word. Możesz też po prostu wydrukować interesującą cię stronę.

E-mail

Wydrukuj wiadomość, prześlij ją do nauczyciela lub pedagoga, który zajmuje się ustaleniem okoliczności zajścia. Zachowanie całości wiadomości, a nie tylko samego tekstu jest bardziej pomocne, ponieważ zawiera informacje o jej pochodzeniu.  komuter_K202  plan


Opracowanie: szkolnastrona.pl